Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Mergelwinning Sint Pietersberg stopt alsnog vóór 2018

College: mergelwinning Sint Pietersberg stopt alsnog vóór 2018 als men zich niet aan de afspraken houdt
Deze toezegging deed gedeputeerde Kersten tijdens het debat op 18 december over het Enci-transformatieplan.
D66 begon haar betoog met de complimenten aan alle betrokkenen voor het feit dat men binnen een jaar een mooi en goed doordacht transitieplan heeft gepresenteerd. Behalve de ontwikkeling van een uniek natuurgebied en het stoppen van de schoorsteenactiviteiten, vinden wij het eveneens aantrekkelijk dat er daarnaast ruimte komt voor duurzame maakindustrie.
Voor D66 komt dit helaas 10 jaar te laat!

En zeker zo belangrijk: wij zijn er niet gerust op dat de Enci zich gaat houden aan zijn verplichtingen, dat vóór 1 januari 2015 al 80% van het plan is uitgevoerd en dus ook 80% van de benodigde middelen is 'vertimmerd'!
Aangezien, ondanks grote druk op moedermaatschappij Heidelberg AG, het niet is gelukt om door middel van bankgaranties de uitvoering ten alle tijden veilig te stellen, heb ik geprobeerd – en naar mijn mening met succes – van het College van GS een toezegging te krijgen die ons de positie geeft daadwerkelijk de vinger aan de pols te kunnen blijven houden.
En wel: nadat eerder op commissieniveau door ons en anderen twijfels naar voren zijn gebracht over de juridische houdbaarheid van de afspraken die in het plan zijn vervat, heeft gedeputeerde Kersten toegezegd om de voortgang (onafhankelijk) te monitoren en jaarlijks aan Provinciale Staten te rapporteren.
D66 stelde het College van GS vervolgens de cruciale vraag: "Als uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de omstandigheden zich niet ontwikkelen zoals voorzien, kunt u de mergelwinning dan direct doen stoppen?" Het antwoord van de gedeputeerde was: "Ja, dat kunnen wij."
Bij interruptie heb ik ten tweede male deze bevestiging gekregen.

Met dit wapenfeit is het naar mijn mening mogelijk dat, indien Enci zich niet houdt aan de afspraken en vóór 1 januari 2015 het vastgestelde eindplan niet gerealiseerd kan worden, op dat moment conform de ontgrondingsvergunning met de mergelwinning zal worden gestopt!
Hiermee kiest D66 voor blijvende invloed en zeggenschap in het Enci dossier, ook voor de belangrijke komende jaren.

Een moeilijk besluit dat ons verplicht, maar ook de gelegenheid biedt zeer kritisch (en met recht van spreken kritisch) aan de bal te blijven.

Tenslotte: Gelukkig is bij D66 een eenmansfractie niet alleen. Graag wil ik dan ook de steunfractie in deze dank zeggen voor het mee uitdenken van onze uiteindelijke strategische opstelling.
Paul Wessels