Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2010

D66 waarschuwt voor wildgroei helihavens

 

Op 9 oktober 2009 is in Provinciale Staten de Beleidsnota Regionale Luchtvaart besproken.

Binnenkort is de provincie verantwoordelijk voor de regionale luchtvaart. Voor D66 zijn hierbij drie punten van bijzonder belang.

Voor Limburg, en zeker voor D66, is een grensoverschrijdende, euregionale blik vanzelfsprekend. D66 benadrukt dan ook dat we, zeker waar het de luchtvaart aangaat, vooral ook moeten kijken naar wat er vlak over onze grenzen al aanwezig is. Dat hoeven we in Limburg niet nog eens over te doen.

Dan de ruimtelijke gevolgen. D66 is op zich blij dat POL in stand blijft. Maar wij vragen ons wel af of de stelling juist is dat er geen aparte beleidsregels hoeven te komen om e.e.a. ruimtelijk in goede banen te leiden.
Denk aan duidelijke eisen aan de vestiging van bedrijfsgebonden helihavens, zoals afstand tot woningen, tot bijzondere gebouwen zoals scholen, tot natuurgebieden en maximale geluidsbelasting. We pleiten dan ook voor een stand still beleid, zolang nog niet duidelijk is welke kaders gesteld moeten worden.

D66 wil verder waarschuwen voor een mogelijke wildgroei aan bedrijfsgebonden helihavens. Luchtvaart betekent een behoorlijke belasting voor de omgeving. De huidige situatie in Limburg: in totaal zijn er nu 5 helihavens, 2 in Venlo, 2 in Leudal en 1 in Nederweert. Binnenkort worden dat er 6, waarvan 3 in Leudal. In de gemeente Leudal is op dit moment een voorstel aan de orde om alleen al in die gemeente 5 helihavens mogelijk te maken. Als we dat even doortrekken naar heel Limburg, dan zouden we kunnen uitkomen op zo’n 200 helihavens (40 gemeenten met 5 helihavens). Ter vergelijking: in de hele provincie Zuid-Holland zijn er 5 bedrijfsgebonden helihavens, inclusief de helihavens voor de bevoorrading van booreilanden en schepen. Dus terughoudendheid is geboden. We kunnen niet alles wat gevraagd wordt toestaan.