Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 januari 2010

Boris van der Ham: Beter openbaar vervoer in Limburg

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) heeft D66-kamerlid Boris van der Ham vragen gesteld over het openbaar vervoer in de regio.

De D66-afdelingen Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen hebben de D66 Tweede Kamerfractie verzocht om de volgende punten aan de orde te stellen:

    • het doortrekken van de Intercityverbindingen naar Heerlen tot Aken om zo aan te sluiten op de hogesnelheidstreinen die vanuit Aken vertrekken.
    • het verbeteren van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen, om zodoende een Intercityverbinding mogelijk te maken zonder overstap in Roermond.
    • een nieuwe studie naar de haalbaarheid van een light-railverbinding tussen Hasselt en Sittard, aansluitend op de Belgische Spartacus-plannen (spoorverbindingen Hasselt – Genk – Maasmechelen) als onderdeel een door D66 gewenste verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer.
    • invoering van nachttreinen of –bussen (met name in het weekend en tijdens evenementen schiet het openbaar vervoer in deze regio tekort volgens D66).

Van der Ham heeft al deze punten ingebracht in het debat op 7 en 14 december jongstleden.

Ook de D66- Statenfractie in Limburg pleit herhaaldelijk voor verdere verbeteringen van het openbaar vervoer in Limburg.