Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 september 2010

D66 stelt vragen over locatie Dierenwelzijnscentrum Limbricht.

Vooropgesteld en om misverstanden te voorkomen: wij vinden het fenomeen Dierenwelzijnscentrum zelf een goede zaak.

Onlangs heb ik mij in het gebied van de voorgenomen locatie op de hoogte gesteld. Tevens heb ik middels een persbericht van de actiegroep kennis heeft genomen van de zienswijzen hieromtrent van vele inwoners van Limbricht.

Op basis hiervan constateert mijn fractie, dat hier sprake is van een zeer ongewenste ruimtelijke ontwikkeling, waarbij grote schade wordt toegebracht aan een prachtig gelegen cultuurhistorische Limburgse locatie, met vele waardevolle en te beschermen kwaliteiten. Ons probleem geldt dan ook voor iedere andere nieuwe vestiging op deze locatie.

Klik hier voor de volledige brief met schriftelijke vragen.

Klik hier voor het antwoord van Gedeputeerde Staten.