Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 oktober 2010

D66 schoorvoetend akkoord met buitenring.

Voor of tegen de plannen met de Buitenring? Voor D66 is
dit een heel zware afweging geweest. Ook binnen onze achterban horen we veel
verschillende geluiden. Wat betekent ons besluit voor de komende generaties?
Niets doen is geen optie.

Wat is hier het algemeen belang?

Behoud van natuur en landschap weegt zwaar. Omwonenden
ondervinden schade, moeten wellicht hun huis uit. Terecht zijn er heel veel
emoties. Daar tegenover staan overwegingen van economie, werkgelegenheid en
verkeersveiligheid. Het rapport van Ecorys stelt dat de Buitenring kan leiden
tot 630 minder
ongevallen, 680 minder gewonden en 15 minder doden in 10 jaar tijd. Dat telt
voor D66 heel zwaar!

Tijdens
het debat heeft Paul Wessels er op aangedrongen benadeelden coulant tegemoet te
treden in de schade die zij ondervinden aan leefomgeving en woongenot. En zeker
wanneer mensen noodgedwongen moeten verhuizen moet de provincie zich ruimhartig
opstellen.

PvdA
en VVD dienden een motie in om onderzoek te bepleiten naar knelpunten die als
gevolg van de Buitenring optreden in het onderliggende wegennet. Op aandringen
van D66 is toegezegd dat dit niet alleen geldt voor gemeentelijke wegen, maar
zeker ook voor provinciale wegen en met name de N274.

Alles
afwegende heeft met name het veiligheidsaspect voor D66 de doorslag gegeven om
in te stemmen.

Paul Wessels, fractievoorzitter