Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juli 2015

Profiel #1: Wilma van Dommelen, verbinden en vertrouwen

In de serie ‘Profiel’ maken we kennis met de vier Statenleden van D66 Limburg. We gaan op zoek naar de persoon achter het Statenlid. Welke idealen hebben hem of haar in de politiek gebracht? En wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar? We starten met Wilma van Dommelen (60) uit Horn. Zij is van beroep kandidaat-notaris en Statenlid sinds maart 2015.  In Provinciale Staten is Wilma eerste woordvoerder inzake Ruimte, Landbouw & Natuur en tweede woordvoerder op het terrein van Cultuur & Samenleving.

Of dat het gewoon bij de leeftijd hoort of dat het meer de ervaringen uit het verleden zijn, daar is Wilma nog niet over uit. Maar het staat vast dat ze de zaken des levens nu veel meer relativeert. Vroeger ging ze nog wel eens de barricades op, om te protesteren of actie te voeren. Bijvoorbeeld in haar voormalige job als verpleegkundige. Onrecht of vals spel: daar maakte ze zich echt boos over. Tegenwoordig kan ze eerder ergens in berusten. Wilma: ‘De knikkers rollen toch zoals ze rollen, daar moet je niet té gefixeerd op zijn. Je hebt gewoon niet alles in eigen hand.’

Betekent dit dat Wilma rustig achterover leunt in de bankjes van Provinciale Staten (PS)? Allerminst. Haar jeugdig ongeduld weet ze nu te ‘managen’, maar van binnen fonkelt het soms nog. Ze omschrijft zichzelf als een ‘mensenmens’; geïnteresseerd in andere mensen. En dus trekt ze zich de problemen van inwoners ook aan. Op een enthousiaste en toegankelijke manier wil ze daar iets voor betekenen, uiteraard binnen de mogelijke kaders. Geen beloftes doen ‘dat het zeker geregeld wordt’, maar je inspannen voor een optimaal resultaat. En wie weet wat er dan uitkomt.

Wilma met campagneteam

Wilma met haar campagneteam én campagnewagen bij de Provinciale Verkiezingen. De hond is inmiddels helaas overleden.

Het ‘verbinden’ komt bij haar ook vaak naar boven. Neem de landbouw en natuur, waar ze eerste woordvoerder voor is in PS. Nu worden de boeren en de natuurorganisaties in de beeldvorming nogal eens tegen elkaar op gezet, alsof er sprake is van tegengestelde belangen. Dat zul je natuurlijk altijd in bepaalde mate houden (‘inherent aan politiek’), maar zij is toch meer van de gulden middenweg. Wilma: ‘Ik wil inzetten op het wederzijds versterken van de belangen. Kom uit die loopgraven en polariseer niet, maar zoek de harmonie op door goede communicatie.’

Tweede woordvoerder is Wilma op het gebied van cultuur. Naast sporten (zeilen, tennissen en hardlopen) is cultuur namelijk een grote hobby van haar. De klassieke muziek vindt ze ‘het neusje van de zalm’, en ook de Limburgse cultuur van harmonieën en fanfares vindt ze erg waardevol. Onlangs kocht Wilma samen met haar partner een verouderde ‘kiosk’ in haar woonplaats aan, om het gebouwtje te renoveren en een nieuwe bestemming voor muziek en cultuur te geven. Gouverneur Theo Bovens voltrok – in het kader van zijn Statentour – samen met haar de opening.

Opening Kiosk Horn

Wilma opent samen met gouverneur Theo Bovens de gerestaureerde kiosk in haar woonplaats Horn. De kiosk moet dienen als open podium voor jong en oud.

Politiek is een zaak van de lange adem, maar Wilma’s carrière ook wel. In 2009 werd ze politiek actief, met in 2010 als resultaat een raadslidmaatschap in Heeze-Leende (Noord-Brabant). Iets doen met plezier is daarbij veel belangrijker dan ‘alleen het resultaat’. Het kenmerkt Wilma, die ook laat opnieuw ging studeren en zo – na een carrière in de zorg  – de studies Nederlands Recht en Notarieel Recht afrondde. Tegenwoordig is ze ‘kandidaat-notaris’. Misschien wordt ze nog ooit notaris, maar dat is geen must. Wilma: ‘Ik heb plezier in mijn werk. Dat is toch het belangrijkste?’

Wat verwacht Wilma van het komende jaar in PS? ‘We zijn natuurlijk maar net begonnen, maar de sfeer in de Staten vind ik opvallend positief. De Statenleden zijn goed ingelezen en benaderen elkaar met respect.’ Ook binnen de D66-fractie ziet Wilma de toekomst met vertrouwen tegemoet. Volgens haar zijn de kwaliteiten van de fractiegenoten (Leon, Hans en Jan) en van de overige steunfractieleden complementair aan elkaar. Qua leeftijdsopbouw, qua achtergronden en qua persoonlijkheden. ‘Daarmee zijn de bouwstenen voor de toekomst gelegd.’

Roeivereniging clubhuis

Een werk van Wilma’s enige dochter Carlijn. Zij studeert Bouwkunde Architectuur in Delft. Hier is te zien: een clubhuis van een roeivereniging.