Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 augustus 2015

Profiel #2: Leon Vaessen, voorbij de grenzen denken

In de serie ‘Profiel’ maken we kennis met de vier Statenleden van D66 Limburg. Welke idealen hebben hem of haar in de politiek gebracht? En wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar? Deze keer maken we nader kennis met fractievoorzitter Leon Vaessen (36) uit Sittard. Leon is van beroep docent op een MBO-school en Statenlid sinds maart 2015. Hij is naast fractieleider eerste woordvoerder inzake Economie, Financiën en Bestuur en tweede woordvoerder op het terrein van Ruimte, Landbouw & Natuur.

Een kleine verrassing was het wel, in oktober 2014. Leon Vaessen had zich gekandideerd als lijsttrekker voor D66 Limburg. Het grote publiek, althans buiten Sittard-Geleen, zal hem niet gekend hebben. Voor de insiders was het echter geen verrassing: Leon was immers al twee jaar voorzitter van de D66-afdeling in Sittard-Geleen en was eerder in 2014 kandidaat geweest voor D66 in het Europees Parlement. Hij won de lijsttrekkersverkiezing. Het verschil met de andere kandidaten was klein, hetgeen direct iets zegt over de toegenomen kracht van D66 in Limburg.

Leon is docent op ROC Leeuwenborgh. Van oorsprong doceert hij Engels, maar met ingang van het nieuwe schooljaar geeft hij ook burgerschap. En dan is de politiek nooit ver weg. Leon onderstreept het belang van goed taalonderwijs (Engels, Frans en Duits) in grensregio Limburg. Want, aldus Leon: ‘Als je hier in Limburg als afgestudeerde de arbeidsmarkt opgaat, heb je zoveel meer kansen als je die talen spreekt.’ Dat is gelijk de grootste overeenkomst tussen onderwijs en politiek: ‘mensen kansen bieden, ieders talent benutten en zo de samenleving vooruit helpen’.

De afgelopen Statenverkiezingen: Alexander Pechtold schiet Leon en zijn team te hulp met flyeren in Maastricht. D66 verdubbelde in Limburg van 2 naar 4 zetels.

De afgelopen verkiezingen: Alexander Pechtold schiet Leon en zijn team te hulp met flyeren in Maastricht. D66 verdubbelde in Limburg naar 4 zetels.

Komend schooljaar ook burgerschap geven: daar ziet Leon zo mogelijk nog meer naar uit. Natuurlijk gaat dat vak ook over consumentengedrag en over een goede beroepshouding, maar de module ‘Politiek en Samenleving’ lijkt hem het mooist. Het liefst blijft Leon weg van de taaie stof uit de boeken en maakt hij de onderwerpen direct concreet in gesprek met zijn studenten. Leon: ‘Uiteindelijk is alles in het leven wel politiek. Veel jongeren zeggen niets van de politiek te moeten hebben, maar als je ze duidelijk maakt dat het óók over hen gaat, veren ze ineens op!’

Leon zelf komt over het algemeen rustig en kalm over. Heisa maken over kleine zaken, dat is zinloos. Maar gaat het over grote dingen: dan veert ook Leon op. Neem de Europese Unie. Waarom zijn Limburgers gemiddeld genomen nou zo eurokritisch, terwijl Limburg als grensregio bij uitstek van die samenwerking profiteert? Misverstanden over Europa wil hij bestrijden door het klein te houden: ‘Leg uit hoe een uitje naar Maaseik verloopt als er weer grenscontroles zouden zijn of als je je guldens moet inwisselen voor francs of marken. Dan creëer je vanzelf begrip.’

Leon_foto2

Leon laat gouverneur Theo Bovens de mooie plekjes van zijn woonplaats Sittard zien. Deze foto is gemaakt in de Sint Michielskerk.

Wat zijn de politieke ambities van Leon voor het komende jaar? Dat zit hem allereerst in het organisatorische aspect. D66 neemt voor het eerst bestuursverantwoordelijkheid in Limburg en dat creëert toch verplichtingen. Leon wil dat de D66-fractie open en gedreven politiek bedrijft, met een consistente lijn. ‘Initiatieven ontrollen waar het kan, verantwoordelijkheid nemen waar het moet.’ Hij hoopt tevens werk te maken van het activeren van zoveel mogelijk D66-leden. Fractie-vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en moeten meer zijn dan ‘een feestje van de fractie’.

Inhoudelijk noemt hij de aansluiting van het MBO op de campussen een grote uitdaging. MBO-instellingen worden anders gefinancierd dan HBO’s of universiteiten. Ze hebben ook een andere organisatiestructuur. Daar moet dus een ‘institutionele slag’ gemaakt worden. En voor de provincie als kartrekker ziet hij daarbij een voorname rol. Hetzelfde geldt voor samenwerking in de Euregio. Leon: ‘Zet samen met lokale overheden in België en Duitsland een Europese rechtspersoon op om zo zaken beter af te stemmen. Durf te experimenteren en zoek nieuwe grenzen op.’

Trouwfoto van Leon en zijn vrouw Ellen. Ze zijn ruim een jaar geleden getrouwd en hebben twee kinderen.

Trouwfoto van Leon en zijn vrouw Ellen. Ze zijn ruim een jaar geleden getrouwd en hebben twee kinderen.