Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 augustus 2015

Profiel #2: Leon Vaessen, voorbij de grenzen denken

In de serie ‘Profiel’ maken we kennis met de vier Statenleden van D66 Limburg. Welke idealen hebben hem of haar in de politiek gebracht? En wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar? Deze keer maken we nader kennis met fractievoorzitter Leon Vaessen (39) uit Sittard. Leon is van beroep ambtenaar bij de gemeente Beekdaelen en Statenlid sinds maart 2015. Hij is naast fractieleider eerste woordvoerder inzake Economie, Financiën en Bestuur en tweede woordvoerder op het terrein van Ruimte, Landbouw & Natuur.

Een kleine verrassing was het wel, in oktober 2014. Leon Vaessen had zich gekandideerd als lijsttrekker voor D66 Limburg. Het grote publiek, althans buiten Sittard-Geleen, zal hem niet gekend hebben. Voor de insiders was het echter geen verrassing: Leon was immers al twee jaar voorzitter van de D66-afdeling in Sittard-Geleen en was eerder in 2014 kandidaat geweest voor D66 in het Europees Parlement. Hij won de lijsttrekkersverkiezing. Het verschil met de andere kandidaten was klein, hetgeen direct iets zegt over de toegenomen kracht van D66 in Limburg.

Leon is werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Beekdaelen. Oorspronkelijk was hij docent in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook in zijn huidige werk blijft hij betrokken bij onderwijs.

De afgelopen Statenverkiezingen: Alexander Pechtold schiet Leon en zijn team te hulp met flyeren in Maastricht. D66 verdubbelde in Limburg van 2 naar 4 zetels.

De verkiezingen PS 2015: Alexander Pechtold schiet Leon en zijn team te hulp met flyeren in Maastricht. D66 verdubbelde in Limburg naar 4 zetels.

Leon onderstreept het belang van de goede samenwerking tussen Provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers in Limburg. ‘Samen zetten we stappen vooruit, en maken we Limburg steeds sterker. Hiervan zijn de Brightlands campussen sprekende voorbeelden, dus die ontwikkeling zetten we voort,’ aldus Leon.

Leon zelf komt over het algemeen rustig en kalm over. Heisa maken over kleine zaken, dat is zinloos. Maar gaat het over grote dingen: dan veert ook Leon op. Neem de Europese Unie. Waarom zijn Limburgers gemiddeld genomen nou zo eurokritisch, terwijl Limburg als grensregio bij uitstek van die samenwerking profiteert? Misverstanden over Europa wil hij bestrijden door het klein te houden: ‘Leg uit hoe een uitje naar Maaseik verloopt als er weer grenscontroles zouden zijn of als je je guldens moet inwisselen voor francs of marken. Dan creëer je vanzelf begrip.’

Leon_foto2

Leon laat gouverneur Theo Bovens de mooie plekjes van zijn woonplaats Sittard zien. Deze foto is gemaakt in de Sint Michielskerk.

Wat zijn de politieke ambities van Leon voor het komende jaar? D66 weer in de coalitie brengen en zichtbaar maken in een coalitie akkoord. Leon wil dat de D66-fractie open en gedreven politiek bedrijft, met een consistente lijn. ‘Initiatieven ontrollen waar het kan, verantwoordelijkheid nemen waar het moet.’ Hij hoopt tevens werk te maken van het activeren van zoveel mogelijk D66-leden. Fractievergaderingen zijn openbaar toegankelijk en moeten meer zijn dan ‘een feestje van de fractie, daarom zullen we zoals ingezet in deze periode op locatie bij raadsfracties vergaderen.’ Inhoudelijk noemt hij de aansluiting van het MBO op de campussen een grote uitdaging. MBO-instellingen worden anders gefinancierd dan HBO’s of universiteiten. Ze hebben ook een andere organisatiestructuur. Daar moet dus een ‘institutionele slag’ gemaakt worden. En voor de provincie als kartrekker ziet hij daarbij een voorname rol. Hetzelfde geldt voor samenwerking in de Euregio. Leon: ‘Zoek effectieve Euregionale samenwerking op met overheden in België en Duitsland, houd daarin niet vast aan structuren die belemmerend werken. Durf te experimenteren en zoek nieuwe grenzen op.’

Trouwfoto van Leon en zijn vrouw Ellen. Ze zijn ruim een jaar geleden getrouwd en hebben twee kinderen.

Trouwfoto van Leon en zijn vrouw Ellen. Ze zijn (in 2019) alweer ruim vier jaar geleden getrouwd en hebben drie kinderen.