Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 december 2016

Kennissessie verduurzaming energienetwerken

Provinciale Staten van Limburg willen weten hoe de duurzame energienetwerken van de toekomst eruitzien en wat de Provincie kan doen om die te realiseren. Hiertoe organiseren de Staten op mede-initiatief van Hans van Wageningen van D66 op 12 december een kennissessie met deskundigen.

Het is duidelijk dat er een energietransitie nodig is van fossiel naar duurzaam. Over de doelstellingen zijn op internationaal niveau zowel als in Nederland al afspraken gemaakt. Maar overheden en het bedrijfsleven hikken nog aan tegen de hoge investeringen.

Het aanboren van de duurzame energiebronnen zoals wind, zon en geothermie, is vooral een zaak voor particulieren en het bedrijfsleven. De taak van de overheid is om die duurzame energie bij de gebruikers te krijgen. Hier ligt een grote uitdaging want zonnepanelen doen het alleen als de zon schijnt en windmolens alleen als de wind waait. De netwerken van de toekomst moeten vraag en aanbod van energie op een nieuwe manier bij elkaar brengen. D66 Limburg wil dat de provincie hier het voortouw in neemt.

Van Wageningen is benieuwd welke technische mogelijkheden zijn en ook welke kosten de verduurzaming van de energienetwerken met zich meebrengt. “Als we dat weten, kunnen we beslissen of we de investering ervoor over hebben” aldus Van Wageningen.

De bijeenkomst van 12 december heeft tot doel om leden van Provinciale Staten te informeren over onder meer technische ontwikkelingen en de juridische mogelijkheden die er zijn. Deze sessie heeft een informerend karakter; in het voorjaar zal een tweede sessie worden georganiseerd die meer een opiniërend karakter heeft. In de tweede sessie is dan ook meer ruimte voor een politieke belangenafweging en debat.

De uitkomst van de sessies moet resulteren in een initiatief-Statenvoorstel of een motie. Hierin wordt ingegaan op de instrumenten waarover de Provincie beschikt, waaronder ruimtelijke ordening, het aandeelhouderschap van Enexis en de inzet van het eigen vermogen van de Provincie.

De sessie vindt op 12 december a.s. vanaf 17.30 uur plaats bij het Gouvernement aan de Maas, in ’t Lab. De volgende sprekers zijn uitgenodigd vanuit hun expertisegebied: Jacques Kimman (Ministerie van EZ/Hogeschool Zuyd), Han Slootweg (Enexis/TU Eindhoven), Frans Rooijers (CE Delft), Iman Brinkman (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn). Het gehele programma is te downloaden via onderstaande link.

De voorbereiding is in handen van een projectgroep bestaande uit Mariska Werrij-Wetzels (CDA), Tirza Houben (PvdA), Carla Brugman (GroenLinks) en de oorspronkelijke initiatiefnemers Huub Quaedflieg (SP) en Hans van Wageningen (D66).

Naast de leden van het Limburgs Parlement zijn ook Provinciale Staten van Noord-Brabant uitgenodigd. Tevens zullen een aantal Limburgse wethouders de bijeenkomst bijwonen. Door hun aandeelhouderschap in Enexis, hebben de provincies en gemeentes in Zuid-Nederland samen een grote stem in de koers van Enexis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D66-Statenlid Hans van Wageningen. Voor het gehele programma kunt u terecht op de website van de Provincie Limburg.