Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 februari 2017

Alternatief voor N266 Nederweert

D66 geeft in Statencommissie MD een helder signaal: werk een volwaardig alternatief uit voor de N266 te Nederweert. Voor de uitwerking moet het college samenwerken met stakeholders en de goede ideeën die er al zijn benutten.

Signaal
Vandaag stond de N266 bij Nederweert op de agenda van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid. De bijeenkomst werd bijgewoond door tientallen bezoekers uit Nederweert, die met hun sprekende T-shirts, duidelijk tegenstanders van het aanleggen van een randweg bij Nederweert waren. Bovenal vroegen zij aan de provinciale politiek: geef ons een duidelijk signaal.

Alternatief
Nadat eerder duidelijk werd dat het aanleggen van een randweg geen verkeerskundige voordelen met zich meebracht, werd de wenselijkheid van het aanleggen van de meer dan €20 miljoen kostende randweg betwist. D66 wil daarom dat het college van GS met een duidelijk, uitgewerkt alternatief voor een randweg komt. Dit alternatief moet gebaseerd worden op de zogenoemde nul plus-variant, waarbij de knelpunten op het huidige traject van de N266 onder handen worden genomen. Niet meer vasthouden aan een tunnelvisie door alleen inzetten op een dure randweg, maar het uitwerken van een volwaardig alternatief, waarin veiligheid, ruimtelijke beleving en bovenal het belang van Nederweert voorop staat.

Ideeën voor doorontwikkeling
De uitwerking van de randweg heeft veel goede ideeën opgeleverd, waaronder ontwikkelingsmogelijkheden voor de Kanaalzone en hoe de fietsverbinding met Weert kan worden verbeterd. Uit een meningspeiling door actieve D66-leden onder de inwoners van Nederweert, bleek dat men dit belangrijke aandachtspunten vindt. D66 stelt voor om deze en andere informatie te benutten bij de doorontwikkeling van de N266 op zijn huidige tracé. Bovendien vraagt D66 aan het college om samenwerking te zoeken met de gemeente en met belanghebbenden.