Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juli 2017

Limburg op weg naar duurzame energienetwerken

Hoe zien de duurzame energienetwerken van de toekomst eruit? Waar is het nu al zinnig om aardgasleidingen te verwijderen? Wanneer moeten de elektriciteitsleidingen worden verzwaard om de wind- en zonne-energie te kunnen transporteren? Waar kan geothermie onze huizen verwarmen? Of kunnen de aardgasleidingen een nieuw leven krijgen om synthetisch gas te vervoeren?

Het Limburgs Parlement vraagt om onderzoek naar toekomstige energienetwerken die in de plaats komen van het huidige gasnet.

Initiatiefnemer Hans van Wageningen verwacht dat het onderzoek de weg wijst naar goed getimede investeringen in de energievoorziening van de toekomst: “Ooit onderkenden de provincies en gemeenten de behoefte aan elektriciteit en stadsgas. Waar het bedrijfsleven aarzelde, investeerden de lagere overheden. Het bleek en gouden greep en de netwerken zijn nog steeds in publieke handen. In Limburg via Enexis (16% eigendom van de Provincie). De Provincie in nu opnieuw aan zet om in te spelen op de maatschappelijke behoefte aan duurzame energie.”

Het onderzoek zal zich concentreren op de toekomst van de ruimteverwarming. “Daar hebben we bewust voor gekozen”, aldus van Wageningen. “Het Groningse aardgas is over 30 jaar op en we houden hopelijk al eerder op met het uit de bodem wringen van de laatste resten. Dat betekent dat we nu al op zoek moeten naar andere manieren om onze huizen en kantoren te verwarmen. Aardgasleidingen gaan 30 jaar mee, dus je moet je nu al afvragen of nieuwe aardgasleidingen nog wel goede investeringen zijn.”

De energierekening bestaat voor de helft uit netwerkkosten. Dat zijn vaste lasten waar je als particulier niets aan kan doen. De politiek kan er wel wat aan doen: zorgen dat Enexis tijdig en op de goede manier inspeelt op de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Als we scherp zijn, kunnen we de kosten wel in de hand houden.

De Statenwerkgroep die de motie voorbereidde, zal de uitkomsten van het onderzoek dan ook met argusogen bekijken. Als het aan Van Wageningen ligt, zal de werkgroep ondertussen ook kijken naar andere mogelijkheden om de energienetwerken te verduurzamen. “In Noord-Limburg geeft de Provincie grond uit voor de bouw van logistieke bedrijfshallen. Die worden nog met een aardgasleiding aangelegd. Dit, terwijl nabij gelegen tuinbouwbedrijven al met succes geothermische warmte hebben aangeboord. Hier zou weleens gemakkelijke winst te behalen kunnen zijn.”

Klik hier om de motie inclusief toelichting Van Wageningen c.s. (Motie 2317) te lezen.

Klik hier om de stemuitslag te bekijken.