Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 oktober 2017

Door met Maaslijn, actie richting Den Haag voor Grubbenvorst

Vandaag werd tijdens de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid gesproken over het Statenvoorstel Heroverwegingen in de Railagenda. De belangrijkste onderwerpen waren het station Grubbenvorst (Greenport Venlo) en de Rijksgelden die nodig zijn voor de aanleg daarvan alsmede investeringen in nieuwe opstelsporen. D66 vindt dat we nu vooruit moeten gaan met het elektrificeren van de Maaslijn en dat het Rijk moet worden aangespoord om daarbij zijn deel te doen. Het spoor is immers van het Rijk.

Openbaar vervoer als volwaardig alternatief

D66 Limburg heeft als uitgangspunt dat regionaal openbaar vervoer een volwaardig alternatief moet zijn voor de auto. Het is dat ook heel goed dat de Provincie Limburg het voor elkaar heeft gekregen dat de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen wordt geëlektrificeerd. Hieraan werken ook het Rijk en de Provincies Noord-Brabant en Gelderland mee. Dit moet leiden tot een grotere vervoerscapaciteit op de lijn en uiteindelijk een sneltrein.

Rijk beweegt niet mee

Greenport Venlo is een economische hotspot waar steeds meer mensen werk vinden. Deze moet daarom ook met het openbaar vervoer goed te bereiken zijn. Het voorgestelde station bij Grubbenvorst kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. Er is echter een financieel knelpunt ontstaan doordat het Rijk, nadat Provinciale Staten een taakstellend budget hadden vastgesteld, nieuwe kostenposten en tegenvallers heeft veroorzaakt. Daarbij steekt het voor D66 Limburg het meeste dat ook elektrificatie van opstelsporen op de stations Nijmegen en Venlo ten laste van het projectbudget wordt gebracht. Ontwikkeling en toedeling van opstelcapaciteit is bij uitstek een taak die terecht via ProRail centraal bij het Rijk is belegd.

Wat nu? Moet Limburg op zijn handen gaan zitten totdat het Rijk wil bijdragen aan station Grubbenvorst en de opstelsporen?

Lobby naar Den Haag

D66 is niet voor het vertragen van de elektrificatie van de Maaslijn, maar is van mening dat vol ingezet moet worden op het betrekken van het Rijk bij de realisatie van het station. Hiertoe zullen D66 en de andere partijen in het Limburgs Parlement een gezamenlijke brief sturen aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, inhoudende een dringende oproep alsnog de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor het project Maaslijn.

Rijk moet bewegen

D66 zet in op realisatie van de Maaslijn zoals beoogd, inclusief station Grubbenvorst. Het Rijk staat aan de lat om een bijdrage te leveren aan belangrijke onderdelen daarvan. Wat D66 betreft is voorfinanciering door de Provincie bespreekbaar, zolang de rekening maar terecht komt waar die thuishoort: bij het Rijk. Het Rijk moet nu als eerste bewegen. Daar heeft het tot 10 november a.s. voor, wanneer Provinciale Staten over het voorstel besluiten.