Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Limburg op voorsprong met pragmatische railagenda

Hieronder is de bijdrage van D66-Statenlid Hans van Wageningen te lezen, die hij vandaag uitsprak bij de behandeling van het Statenvoorstel ‘Heroverwegingen in de Railagenda’. D66 spreekt zich uit voor een pragmatische werkwijze inzake de railagenda en het handhaven van de onderhandelingspositie ten opzichte van het Rijk voor realisatie van station Grubbenvorst-Greenport.

Bekijk de video van de inbreng van D66-Statenlid Hans van Wageningen terug op onze Facebookpagina.

D66 is vóór het zeer ambitieuze railprogramma van de Provincie Limburg. We kunnen die hoge ambities alleen waarmaken als andere betrokken partijen meewerken en meefinancieren. We vinden het dan ook acceptabel dat ons programma opportunistisch is. Als er zich een goede kans voordoet, dan spelen we eropin. Zijn de kansen klein, dan gaan wij ook geen ijzer met handen breken. Dit geeft misschien af en toe wat verwarring en zelfs scheve gezichten, maar D66 staat er wel achter, omdat we zo de Limburgers het beste openbaar vervoer kunnen geven voor hun geld.

We moeten ons programma dus van tijd tot tijd bijstellen. D66 staat in grote lijnen achter de bijstellingen die nu worden voorgesteld. We hebben wel enkele kanttekeningen en vragen, met name over de Maaslijn en Station Grubbenvorst.

Maar eerst over Kerkrade-West en de Avantislijn. Als je de berichten uit Kerkrade hoort, zou je bijna denken dat de provincie Kerkrade-West heeft afgeschreven. Het tegendeel lijkt me het geval: we hebben dit station juist opgeschreven. Kunt u bevestigen – vraag ik aan gedeputeerde Mackus – dat dit station nog steeds op onze agenda staat. Klopt het dat de provincie ook fors wil investeren en klopt dat de provincie graag samen met belanghebbenden op zoek gaat naar mogelijkheden om het overblijvende gat in de begroting te dichten?

Dan de Maaslijn en Station Grubbenvorst. De D66-fractie heeft destijds met overtuiging het besluit ondersteund om de Maaslijn te elektrificeren en de capaciteit te vergroten. We waren en zijn ook vóór realisatie van het nieuwe Station Grubbenvorst – Greenport. Ons college heeft ons voorgerekend wat dat zou gaan kosten en welke bijdrage van de provincie nodig zou zijn en we hebben dat bedrag als Staten ter beschikking gesteld. Als taakstellend budget. Taakstellend. Dat betekent dat het budget leidend is.

Wij vinden dan ook volkomen terecht dat ons college naar ons terugkomt als blijkt dat de gestelde ambities niet binnen het budget kunnen worden gerealiseerd. En we vinden het terecht dat ze dan voorstellen om het werk aan te passen en niet het budget, want dat was immers leidend. Tot zo ver, jammer, maar akkoord.

Maar er is hier wel iets bijzonders aan de hand. De financiële tegenvallers worden namelijk niet door ons, maar door het Rijk veroorzaakt. Door het Ministerie van Financiën die de regels over btw anders interpreteert dan het Ministerie van Infrastructuur waar we zaken mee doen. En door ProRail – dat steekt ons nog het meeste – die eerdere afspraken over de projectscope openbreekt door ook de elektrificatie van opstelsporen op stations eronder te brengen. D66 vindt dat problemen die door het Rijk worden veroorzaakt, ook door het Rijk moeten worden opgelost.

En D66 Limburg heeft zich ingespannen om ruimte te geven voor die oplossing. We hebben ervoor gepleit om de planstudies mét station Grubbenvorst door te laten gaan, terwijl we eigenlijk al wisten dat de financiële basis ontbrak. Maar dat gaf het Rijk kans om het gat alsnog te dichten. En zolang dat kan, zouden we de Rijksoverheid graag opnieuw de kans geven om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarom steunen we het amendement dat zojuist door Jeu Titulaer namens het CDA is ingediend, dat ertoe strekt dat we Station Grubbenvorst in de lucht houden tot de Tweede Kamer de begroting van het Ministerie van Infrastructuur heeft vastgesteld. En ik koppel er de vraag aan gedeputeerde Mackus, of we ons dat uitstel nog kunnen veroorloven.

Collega Statenleden, als we dit amendement aannemen, dan blijven we dus in een onderhandelingspositie met het Rijk. De kans op een positieve uitkomst is het grootste als we één onderhandelaar hebben. Ik roep u dan ook op om niet ieder voor zich te gaan roepen wat wat u betreft een acceptabele uitkomst is. D66 doet dat ook niet. Het is aan gedeputeerde Mackus om namens ons te beoordelen of het Rijk voldoende doet om verder te gaan met Station Grubbenvorst.

Laten we ondertussen vaststellen dat het openbaar vervoer in Limburg, en ook langs de Maaslijn door toedoen van de Provincie sterker wordt. De elektrificatie en capaciteitsuitbreiding op die lijn gaat ondanks de financiële tegenslag sowieso door. Daar besluiten we vandaag ook toe.

En er is ook sowieso nog werk te doen dat zeker wél op het bordje van de Provincie ligt, want hoeveel stations je ook op de Maaslijn legt, ze liggen te ver van het werk op Greenport om alleen de oplossing te zijn. We moeten ook zorgen voor oplossingen tussen de stations en de voordeur van de werkplek. Wat D66 betreft graag samen met de betrokken bedrijven en gemeenten. Kunt u toezeggen vraag ik gedeputeerde Mackus dat u daar in ieder geval aan gaat werken.

Er zitten vandaag mensen op de tribune die zeggen: dit is toch vestzak-broekzak? Wat maakt het nu uit of het Rijk of de Provincie betaalt voor station Grubbenvorst? Het is toch ons belastinggeld? Welnu, wij hebben hier als Limburgs Parlement de taak om te zorgen dat het geld van de Limburgers verstandig wordt besteed. D66 Limburg denkt daar niet licht over. Ja, we willen investeren, zodat jonge Limburgers in hun eigen omgeving de kans krijgen om goed hun brood te verdienen. Wat we niet willen, is de traditie vestigen dat alle problemen met Rijksinfra met het geld van de Limburgers kunnen worden opgelost. Als we dat zouden doen, dan zouden we Limburg op achterstand zetten. D66 wil Limburg juist op voorsprong.)