Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 januari 2018

Redelijke oplossingen voor huisvesting arbeidsmigranten

Tijdens de Statencommissie RLN van vrijdag 12 januari jl. werd duidelijk dat het provinciebestuur open staat voor redelijke oplossingen inzake de huisvesting van seizoenarbeiders in Limburgse gemeenten. D66 stelde hierover samen met het CDA vragen aan GS, omdat SP-gedeputeerde Prevoo eerder de aangedragen oplossing van een Noord-Limburgse gemeente van de hand leek te wijzen.

Oplossingen uit het veld

Op verzoek van D66-gedeputeerde Hans Teunissen komen Limburgse gemeenten met voorstellen richting het provinciebestuur om de huisvestingsproblematiek voor – tijdelijke – arbeidsmigranten aan te pakken. Een mogelijke oplossing die werd aangedragen betreft huisvesting op industrieterreinen. SP-gedeputeerde Prevoo leek deze oplossing bij voorbaat van de hand te wijzen, zulks in tegenstelling tot D66-gedeputeerde Hans Teunissen. Dit verschil in visie was aanleiding voor D66 om het college van GS naar duidelijkheid te vragen. Tijdens de commissievergadering gaf Prevoo echter aan de visie van Teunissen te ondersteunen.

Praktische oplossing

Limburgse ondernemers in de land- en tuinbouwsector zijn vaak afhankelijk van seizoenarbeiders om te kunnen oogsten. Veel van deze tijdelijke arbeidskrachten zijn afkomstig uit landen als Polen en Roemenië. Zij keren aan het einde van het seizoen weer terug naar hun land van herkomst. D66 is voorstander van het zoeken naar haalbare en praktische oplossingen voor huisvesting voor deze arbeidsmigranten. Daarbij is het wel van belang de kwaliteit van huisvesting te waarborgen. Het uitgangspunt is dat regelgeving mogelijke oplossingen niet in de weg mag zitten; met andere woorden: de oplossing staat centraal en niet de regel.

Lees hier het artikel ‘Provincie staat open voor voorstellen migrantenhuisvesting’ op 1Limburg.nl