Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 februari 2018

D66 Limburg: “Snel internet op scholen is een basisbehoefte!”

D66 Limburg pleit voor betaalbare en snelle internetaansluitingen voor alle scholen in Limburg.
Op woensdag 31 januari debatteert de Tweede Kamer met minister Slob over ICT en digitalisering
in het onderwijs. “Wat ons betreft is dit is een snelle internetaansluiting op scholen tegenwoordig
net zo onmisbaar als een klaslokaal met tafels, stoelen, licht en verwarming.”, aldus Statenlid Jan
van de Ven. Samen met zijn fractiegenoot Leon Vaessen diende Van de Ven een aantal
schriftelijke vragen in om de huidige stand van zaken met betrekking tot internetaansluitingen in
het Limburgse onderwijs duidelijk te krijgen.

Kansengelijkheid

De Onderwijsraad waarschuwde in mei 2017 reeds dat ‘het onderwijs de aansluiting dreigt te
verliezen met de digitale ontwikkeling van de maatschappij’ wanneer scholen in de witte vlekken
verstoken blijven van snel internet. “Als je het dan hebt over kansengelijkheid in het onderwijs,
dan kun je op je klompen aanvoelen dat fatsoenlijk en betaalbaar internet daarvoor onontbeerlijk
is.”, aldus Van de Ven. “D66 wil in samenwerking met de scholen die niet zijn aangesloten en de
gemeenten waar ze zich bevinden kijken of we, met behulp van bestaande regelingen waar het
kan en aanvullende hulp vanuit het Rijk waar het moet, in deze basisbehoefte kunnen gaan
voorzien”.

Valse start

Het kan wat D66 Limburg niet zo zijn dat kinderen een valse start maken omdat ze toevallig naar
school gaan waar geen internetaansluiting is of waar deze om welke reden dan ook onbetaalbaar
is. Leon Vaessen: “Limburgse scholen willen leerlingen uitstekend voorbereiden op de toekomst,
daarvoor hebben ze simpelweg een goede en snelle internetverbinding nodig, D66 wil graag
weten of scholen in Limburg die toegang hebben en hoe we scholen kunnen helpen de toegang
tot snel internet te verbeteren”.

Lees ook het artikel op 1Limburg.nl

Klik hier voor de schriftelijke vragen