Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 februari 2018

Statenvragen over nucleaire veiligheid & samenwerking

De fracties van D66 en het CDA in het Limburgs Parlement stellen schriftelijke vragen over de grensoverschrijdende samenwerking inzake nucleaire veiligheid. De vragen worden gesteld naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad concludeert onder meer dat de de wijze waarop de grensoverschrijdende samenwerking in de crisisbeheersing is voorbereid op onderdelen kan worden verbeterd. Het gaat dan om gezamenlijke planvorming, oefeningen, informeren van de bevolking, crisiscommunicatie en mogelijke knelpunten van taal- en cultuurverschillen daarin, anticiperen op maatschappelijke zorgen in communicatie naar de bevolking en grensoverschrijdende betrokkenheid bij de procedure van vergunningverlening.

Tihange

Provinciale Staten namen in februari 2016 reeds de motie 746 Vaessen c.s. aan die ziet op de verbetering in de grensoverschrijdende samenwerking in het moeizame Tihange-dossier. Fractievoorzitters Leon Vaessen en Mariska Werrij-Wetzels vragen de Commissaris van de Koning om de conclusies van het rapport aan te kaarten bij zijn collega’s en draagvlak voor meer samenwerking te creëren. D66 en CDA zetten in op het organiseren van een grensoverschrijdende oefening voor nucleaire calamiteiten.

Lees hier het artikel op 1limburg.nl

Klik hier voor de schriftelijke vragen