Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Gasvrij Limburg

Van het gas af, maar hoe? En wanneer? CE Delft heeft het op verzoek van de Staten onderzocht. Iedere Limburger kan hierin zien hoe zijn woning in 2050 zal worden verwarmd. De Provincie weet ook wat het nu moet doen om dat te bereiken. Het wordt niet makkelijk en het netwerkbedrijf krijgt een belangrijke rol.

 

Alternatief voor Gronings aardgas

Steeds meer mensen realiseren zich dat ze gas onder de Groningse grond vandaan zuigen als ze hun thermostaat op 20 graden zetten. Hier komt zeker een eind aan, want de voorraad aardgas is eindig, maar hopelijk zijn we al eerder van het gas af.

Op 7 juli 2017 vroegen Provinciale Staten op initiatief van D66-Statenlid Hans van Wageningen om te onderzoeken wat het beste alternatief is voor fossiel aardgas als het om ruimteverwarming gaat. PS wilden een stip op de horizon, zodat helder werd waar naartoe kunnen werken. Die stip staat er nu. Zoals verwacht verschilt van buurt tot buurt wat het beste alternatief is. Het is in ieder geval duidelijk dat verreweg de meeste woningen uiteindelijk met elektrische warmtepompen zullen worden verwarmd. Waar aardwarmte of industriële restwarmte aanwezig is, krijgen de woningen een warmwateraansluiting. Tenslotte blijven er woningen die ook in 2050 met gas worden verwarmd, maar dan duurzaam opgewekt. Op de kaarten in het rapport van CE Delft kan iedereen nakijken wat voor zijn/haar huis het meest waarschijnlijk is.

Verdeling van de kosten

De weg naar de aardgasloze toekomst is niet makkelijk. Woningen moeten grondig worden geïsoleerd, warmwaterleidingen moeten worden aangelegd, elektriciteitsnetwerken moeten worden verzwaard, cv-ketels en aardgasleidingen worden overbodig. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid. Voor D66 is dat geen reden om uit te stellen of ervan af te zien, want als we niets doen lopen de kosten ook steeds hoger op.

D66 wil dat de investeringen in de duurzame energienetwerken van de toekomst eerlijk over de burgers worden verdeeld. Daartoe moet wat ons betreft ons netwerkbedrijf Enexis in stelling worden gebracht. Enexis verevent nu al de kosten van aansluitingen op aardgas en elektriciteit. Dat moet in de toekomst zo blijven, dus Enexis moet hét bedrijf zijn dat de warmteleidingen gaat beheren en de kosten ervan gaat verevenen. Het mag niet je financiële pech zijn als jouw huis al aan een warmteleiding ligt terwijl een buurt verderop nog goedkoop aardgas wordt verstookt. Als Enexis in stelling is voor de realisatie van de netwerken van de toekomst kan het ook veel sneller gaan dan nu. Zoals het nu gaat wachten marktpartijen af tot hun businesscase met publiek geld rondkomt.

Waar te beginnen

Het onderzoek wijst ook uit in welke buurten in Limburg we kunnen beginnen, namelijk waar de straten toch zullen worden opgebroken om gas- of waterleidingen te vernieuwen. Gemeenten en nutsbedrijven moeten de steun van de Provincie krijgen om deze buurten als eerste klaar te maken voor de energievoorziening van de toekomst. Wat D66 betreft gaat Limburg bovendien uitblinken in het verduurzamen van bestaande bouw.

Geothermie en restwarmte

Zijn er ook specifieke kansen voor Limburg? Ja. Het onderzoek wijst uit dat er in Limburg relatief veel geothermie en industriële restwarmte is. De grootste fabrieken in Limburg staan al onder druk van hun eigen duurzaamheidsbeleid en van de Rijksoverheid om iets met hun restwarmte te doen. Die kans moet nu voortvarend worden opgepakt.

Neem voor vragen contact op met D66-Statenlid Hans van Wageningen.

Klik hier voor het persbericht van de Provincie Limburg en het onderzoek van CE Delft.