Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 maart 2018

Kamerlid De Groot bezoekt Nederweert

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot bracht gisteren een werkbezoek aan ‘Ons Boerenerf’ te Nederweert. Het thema ‘toekomst van de landbouwsector’ stond tijdens het werkbezoek centraal.

‘Ons boerenerf’

De Groot werd na aankomst welkom geheten door burgemeester Henk Evers van Nederweert. Na een Limburgse vlaai, startte de bijeenkomst met een presentatie door varkenshouder Aad van Leeuwen. Hij vertelde de aanwezigen hoe zijn bedrijf door de jaren is gegroeid en op welke manieren hij invulling geeft aan duurzaamheidseisen, bijvoorbeeld op het gebied van voer. Na de presentatie volgde een rondleiding door het bedrijf.

Visie op de landbouwsector

In de vroege avond waren naast de aanwezige D66’ers ook mensen van buiten uitgenodigd om met De Groot in gesprek te gaan over zijn visie op de toekomst van de lansbouwsector. De Groot begon met het uitleggen van zijn visie op de sector, welke inhoudt dat we in Nederland moeten werken naar een gesloten systeem van kringlooplandbouw. Schaalvergroting moet bovendien niet meer de enige manier zijn voor boeren om een beter renderend bedrijf te kunnen houden. Verschillende aanwezige agrariërs en mensen van andere politieke partijen gingen daarna de discussie aan met De Groot.

D66 dankt ‘Ons boerenerf’ hartelijk voor het mogelijk maken van het interessante werkbezoek!

Kijk op de Facebookpagina voor foto’s van het werkbezoek.