Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 september 2019

In memoriam Jo Toussaint, 1942-2019

Jo Toussaint werd in 1942 in Heerlen geboren. Na zijn HTS-opleiding werd hij uiteindelijk docent aan de HTS te Venlo, nu onderdeel van Fontys. Tijdens de wedergeboorte van het redelijk alternatief onder Jan Terlouw werd Jo Toussaint eind 1979 voorzitter van D66 Limburg toen de partij electoraal nog steeds in de lift zat. Jo behoorde tot de linker vleugel van de toenmalige sociaal-liberale partij, was principiëler en radicaler, eerlijk en open.

Bij de interne verkiezingen voor de lijst van Provinciale Staten kwam Jo op de derde plek achter Aart Resoort en Tjeu Kusters, voor Toos de Gier. De verkiezingsuitslag resulteerde in een vierkoppige vertegenwoordiging in het provinciebestuur. Daarmee kwam een einde aan het regio-voorzitterschap van Jo. Hij werd opgevolgd door Clemens Degenaar.

Als gevolg van de landelijke ontwikkelingen werd het gewicht van onze inbreng gemarginaliseerd. De inzet van de toenmalige D66-fractie was vooral gericht op het milieu en hoogwaardige onderwijsinstellingen in de provincie. Vanuit zijn principiële en radicalere inborst besloot Jo, teleurgesteld in de wijze van politiek bedrijven en in de koers van D66 Limburg, niet opnieuw te kandideren. Hij bleef ook niet langer lid. Jo en zijn vrouw Irene zetten zich op bewonderenswaardige wijze in voor de verzorging en begeleiding van hun gehandicapte zoon Edwin. Limburg heeft door het overlijden van Jo Toussaint een betrokken en sociaal geëngageerde mens verloren.

Wij wensen Irene en zoon Edwin heel veel sterkte.