Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

Kritische vragen naar aanleiding van brandbrief inzake Maastricht Aachen Airport

Het College van Gedeputeerde Staten heeft afgelopen vrijdag een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin de Kamer opgeroepen wordt om het vrachtverkeer uit te zonderen van de geluidsbelasting op luchtvaart (welke het kabinet per 1 januari 2021 in wil voeren). In deze brief beweert het College dat de geluidsbelasting op vrachtverkeer desastreus voor Maastricht Aachen Airport zou kunnen zijn.

Naar aanleiding van deze brief heeft D66 schriftelijke vragen gesteld (zie hieronder). De cijfers in de brandbrief aan de Tweede Kamer komen niet overeen met de cijfers in de laatste voortgangsrapportage van de luchthaven voor Provinciale Staten. De werkgelegenheidscijfers in de brandbrief aan de Tweede Kamer zijn dubbel zo hoog dan werd gesteld in deze rapportage.

In een dossier wat zo gevoelig ligt, mag geen onduidelijkheid zijn over cijfers. Daarom heeft Leon Vaessen om opheldering gevraagd aan het College. De schriftelijke vragen zijn hier te bekijken.

Daarnaast heeft De Limburger gisteren eveneens een artikel gepubliceerd waarin meer vermeende foutieve beweringen worden blootgelegd. Zo worden de gemiddelde kostenverhoging met 250 euro overdreven en wordt gesteld dat de effecten op het klimaat nihil zijn, omdat “vrijwel alle vracht bestemd is voor of afkomstig is uit Nederland”; dit is aantoonbaar onjuist.

Het artikel van De Limburger is hier te bekijken.