Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

Beter fietsen en corona

De Covid-19 pandemie heeft overal in de wereld impact, vooral ook op één van de strijdpunten van D66: duurzaam en schoon fietsen. In steden als Milaan en Londen ziet men stimuleren van fietsverkeer als een veilige wijze om uit de lockdown te komen. Het alternatief: opgepropt in de metro naar je werk, was altijd al onaantrekkelijk en onder de huidige omstandigheden al helemaal.

Planners in die steden kijken hoe ze de fiets meer ruimte op straat kunnen geven. Dichter bij huis wordt recreatief groepsgewijs fietsen als een risico gezien. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zag zich genoodzaakt om het Heuvelland tijdelijk voor alle niet-noodzakelijke verplaatsingen af te sluiten. Inmiddels gedragen mensen zich trouwens zo verantwoordelijk dat de afsluiting kon worden opgeschort. Limburgse fietsers houden wel last van de afsluiting van de Belgische grens. Noodzakelijke grensoverschrijdende verplaatsingen zijn weliswaar toegestaan, maar omdat de Belgische autoriteiten daarop willen toezien, zijn de kleinere grensposten fysiek afgesloten. Een verpleger uit Lanaye (Ternaaien) die naar zijn werk in het ziekenhuis in Maastricht wil, moet vér omrijden. Voor fietsers is dat onoverkomelijk.

Wat betekent dat voor politieke acties van D66 Limburg? We hebben besloten om dit onderwerp op te pakken. Daarbij kregen we hulp van actieve fietsers via sociale media. Een ding was daarbij wel duidelijk: we gaan geen verwarring scheppen. Ook als we twijfelen aan het nut van fiets-beperkende maatregelen, dan onthouden we ons van kritiek. De afsluiting van het Heuvelland hebben we dan ook geaccepteerd. We hebben wel gevraagd om verduidelijking van de maatregelen omdat we merkten dat die verwarrend werkten op zowel inwoners als bezoekers.

D66 Limburg heeft ook gevraagd om beter maatwerk bij de Belgische landsgrens. Het credo “Limburgers kunnen met grenzen omgaan” heeft juist in deze tijd concrete invulling nodig. Een fysieke afscheiding precies op de landsgrens zetten is niet de meest intelligente oplossing om onnodig fysiek contact tussen de mensen te beperken.

De Provincie verleent de concessie aan Arriva voor het laten rijden van de bussen en regionale treinen. Het blijkt dat Arriva in tegenstelling tot de NS nog wel fietsen in de trein toelaat, maar de reizigers afraadt om hun fiets voor een recreatief uitje in de trein mee te nemen. Dat is flexibel en intelligent beleid, dat ook de NS zou sieren. Als je met een lekke band zit, kan je nog met de Arriva-trein terug.

Tenslotte kijken we bij D66 of meer ruimte voor fietsers niet alleen in de wereldsteden, maar ook bij ons in Limburg toekomstwaarde heeft. Wij denken van wel. Limburg zal schoner en gezonder de coronacrisis uit raken dan we erin gingen, als we lichaamsbeweging in de buitenlucht met schoon vervoer gaan combineren. De Provincie kan dat stimuleren door uitstekende en veilige fietsverbindingen aan te leggen voor de langere afstand. Niet alleen fietspaden langs de provinciale wegen, maar ook vrije snelfietsroutes. Ingericht op het veilig elektrisch- zowel als klassiek fietsen.

Maatwerk is in deze tijd dus een belangrijk. Daarbij geen verwarring scheppen en de communicatie moet glashelder zijn. Verpakt in flexibel en intelligent beleid. D66 ziet toekomst in de ruimte . . . voor fietsers. Die toekomst begint vandaag!