Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 mei 2020

Schriftelijke vragen over Ruimte voor Ruimte Limburg BV

Het NRC en De Limburger berichtten afgelopen vrijdag in het artikel ‘Grondspeculatie, bomenkap en vriendendiensten: zo krijg je een droomhuis in Limburg’ over de dubbele rol die de Provincie Limburg, als enig aandeelhouder in de Ruimte voor Ruimte BV, heeft gespeeld in relatie tot haar rol op het gebied van ruimtelijke ordening en het sturen op de oorspronkelijke doelstelling van de Ruimte voor Ruimte regeling: het krimpen van de veestapel en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied.

Naar aanleiding van deze berichten heeft Statenlid Marlou Jenneskens samen de fracties van PvdA, GroenLinks, 50+, Partij voor de Dieren, VVD, Lokaal Limburg en CDA schriftelijke vragen aan het College van GS gesteld. Deze vragen zijn hier te bekijken.