Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 april 2021

Statement D66 Limburg

Dit is geen mooie dag, week of maand voor Limburg.

D66 dankt de gedeputeerden die vandaag opstapten voor hun inzet en energie voor Limburg. En wij bedanken onze gouverneur, CdK Theo Bovens, voor zijn toewijding en resultaten in de afgelopen 10 jaar voor Limburg.

Zijn waardige slotwoord is onze opdracht. Doen wat het beste is voor Limburg.

Nu is het tijd voor reflectie. En snel genoeg voor bezinning én verandering.

Limburg verdient een stabiel, integer en daadkrachtig bestuur, om samen het vertrouwen te herwinnen en een antwoord te vinden op de vraagstukken van onze tijd.
Ambitieus klimaatbeleid, een aanpak van de stikstofproblematiek en investeren in onderwijs, cultuur en innovatie. Met een internationale blik en kansen voor iedereen.

De opgave is niet gering. Juist nu is het aan ons de verbinding te maken en verandering gestalte te geven. We moeten gezamenlijk een nieuwe weg voorwaarts vinden, voor Limburg en de Limburgers, juist nu dat zo ingewikkeld is.