Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 maart 2018
Kamerlid De Groot bezoekt Nederweert

Kamerlid De Groot bezoekt Nederweert

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot bracht gisteren een werkbezoek aan ‘Ons Boerenerf’ te Nederweert. Het thema ‘toekomst van de landbouwsector’ stond tijdens het werkbezoek centraal. ‘Ons boerenerf’ De Groot werd na aankomst welkom geheten door burgemeester Henk Evers van Nederweert. Na een Limburgse vlaai, startte de bijeenkomst met een presentatie door varkenshouder Aad van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 maart 2018
Gasvrij Limburg

Gasvrij Limburg

Van het gas af, maar hoe? En wanneer? CE Delft heeft het op verzoek van de Staten onderzocht. Iedere Limburger kan hierin zien hoe zijn woning in 2050 zal worden verwarmd. De Provincie weet ook wat het nu moet doen om dat te bereiken. Het wordt niet makkelijk en het netwerkbedrijf krijgt een belangrijke rol.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 februari 2018
Statenvragen over nucleaire veiligheid & samenwerking

Statenvragen over nucleaire veiligheid & samenwerking

De fracties van D66 en het CDA in het Limburgs Parlement stellen schriftelijke vragen over de grensoverschrijdende samenwerking inzake nucleaire veiligheid. De vragen worden gesteld naar aanleiding van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  Onderzoeksraad De Onderzoeksraad concludeert onder meer dat de de wijze waarop de grensoverschrijdende samenwerking in de crisisbeheersing is…

Bekijk nieuwsbericht
D66 Limburg: “Snel internet op scholen is een basisbehoefte!”

D66 Limburg: “Snel internet op scholen is een basisbehoefte!”

D66 Limburg pleit voor betaalbare en snelle internetaansluitingen voor alle scholen in Limburg. Op woensdag 31 januari debatteert de Tweede Kamer met minister Slob over ICT en digitalisering in het onderwijs. “Wat ons betreft is dit is een snelle internetaansluiting op scholen tegenwoordig net zo onmisbaar als een klaslokaal met tafels, stoelen,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 januari 2018
Redelijke oplossingen voor huisvesting arbeidsmigranten

Redelijke oplossingen voor huisvesting arbeidsmigranten

Tijdens de Statencommissie RLN van vrijdag 12 januari jl. werd duidelijk dat het provinciebestuur open staat voor redelijke oplossingen inzake de huisvesting van seizoenarbeiders in Limburgse gemeenten. D66 stelde hierover samen met het CDA vragen aan GS, omdat SP-gedeputeerde Prevoo eerder de aangedragen oplossing van een Noord-Limburgse gemeente van de hand leek te wijzen. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 november 2017
Met Enexis van het gas af

Met Enexis van het gas af

Dit opinieartikel verscheen op dinsdag 14 november 2017 in Dagblad de Limburger. Limburg gaat van het gas af en daar worden we uiteindelijk beter van. De omschakeling naar andere energiebronnen zal iedereen met een cv-ketel persoonlijk raken. Enexis moet ervoor zorgen dat het soepel verloopt en dat niemand teveel betaalt. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 november 2017
Limburg op voorsprong met pragmatische railagenda

Limburg op voorsprong met pragmatische railagenda

Hieronder is de bijdrage van D66-Statenlid Hans van Wageningen te lezen, die hij vandaag uitsprak bij de behandeling van het Statenvoorstel ‘Heroverwegingen in de Railagenda’. D66 spreekt zich uit voor een pragmatische werkwijze inzake de railagenda en het handhaven van de onderhandelingspositie ten opzichte van het Rijk voor realisatie van station Grubbenvorst-Greenport. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 november 2017
Algemene beschouwingen: D66 zoekt kansen voor Limburg

Algemene beschouwingen: D66 zoekt kansen voor Limburg

Vandaag debatteert het Limburgs Parlement over de Programmabegroting 2018. D66-fractievoorzitter Leon Vaessen sprak de onderstaande tekst uit tijdens de algemene beschouwingen. Bekijk de video-opname van de inbreng van Leon via onze Facebook-pagina!  In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet vinden we mooie aanknopingspunten voor de beleidskaders die we als Provinciale Staten hebben…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 oktober 2017
Kamerfracties D66 & CDA willen realisatie station Grubbenvorst

Kamerfracties D66 & CDA willen realisatie station Grubbenvorst

D66-Kamerlid Rob Jetten stelt schriftelijke vragen over de opwaardering van de Maaslijn en de realisatie van station Grubbenvorst. De vragen worden mede-ingediend door Maurits von Martels (CDA). Jetten en Von Martels willen van de staatssecretaris van I&M Dijksma weten of ProRail of het Rijk een rol hebben gespeeld in het ontstane financieringstekort…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 oktober 2017
Door met Maaslijn, actie richting Den Haag voor Grubbenvorst

Door met Maaslijn, actie richting Den Haag voor Grubbenvorst

Vandaag werd tijdens de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid gesproken over het Statenvoorstel Heroverwegingen in de Railagenda. De belangrijkste onderwerpen waren het station Grubbenvorst (Greenport Venlo) en de Rijksgelden die nodig zijn voor de aanleg daarvan alsmede investeringen in nieuwe opstelsporen. D66 vindt dat we nu vooruit moeten gaan met het elektrificeren van de Maaslijn en dat…

Bekijk nieuwsbericht