Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 7 december 2020 via Webex

De fractie van D66 Limburg vergadert deze avond online.

Deze vergadering wordt digitaal georganiseerd.

De fractievergaderingen zijn openbaar. Het wordt echter op prijs gesteld als u zich van tevoren even aanmeldt bij fractiemedewerker Harald Barendse.

7 december

19.00 uur

via Webex