Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 14 februari 2022 via Webex

De fractie van D66 Limburg vergadert deze avond online.

Deze vergadering wordt digitaal georganiseerd.

De fractievergaderingen zijn openbaar. Het wordt echter op prijs gesteld als u zich van tevoren even aanmeldt bij fractiemedewerker Harald Barendse.

14 februari

19.00 uur

via Webex