Steun ons en help Nederland vooruit

Franklin Boon

Kandidaat nr. 14

Uit Noorbeek, voor Limburg

Het provinciale bestuursniveau zie ik als onontbeerlijke schijf tussen de (mijns inziens nog steeds veel te) kleine gemeenten en het Rijk. Ik geloof in het vermogen van de provincie om gemeente-overschrijdende maatregelen tot stand te brengen, zoals bij infrastructuur, natuurbehoud en de juiste positie van de agrariër in ons prachtige, maar o zo kwetsbare buitengebied. Daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.