Steun ons en help Nederland vooruit

Schriftelijke vragen

Statenleden hebben de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen aan het College. Hieronder ziet u de vragen die de fractie van D66 heeft ingediend. Vanaf begin juli 2016 staan de antwoorden (indien beschikbaar) op dezelfde webpagina van de Provincie als de ingediende vragen.

2016

Laatst gewijzigd op 7 september 2016