Steun ons en help Nederland vooruit

Schriftelijke vragen

Statenleden hebben de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen aan het College. Hieronder ziet u de vragen die de fractie van D66 heeft ingediend. Vanaf begin juli 2016 staan de antwoorden (indien beschikbaar) op dezelfde webpagina van de Provincie als de ingediende vragen.

2017

2016

Laatst gewijzigd op 27 oktober 2017