Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Klik hieronder om het volledige verkiezingsprogramma te downloaden.

Kies voor de Toekomst – Verkiezingsprogramma 2019-2022 D66 Limburg

Kies voor de toekomst: kansen voor iedereen

D66 staat voor een provincie die durft te kiezen voor de toekomst. Voor nieuwe energie en een omgeving met kwaliteit. Een Limburg waar het prettig wonen, werken maar vooral ook fijn leven is. Een gezond Limburg waar iedereen elke dag wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Een Limburg van kansen: op school, met sport en muziek maar ook in je werk of na je pensioen. Je talenten ontwikkelen en een leven lang leren: dat is het uitgangspunt. Van jong tot oud, active ageing en gezond opgroeien. D66 wil investeren in de toekomst, in innovatie, digitalisering en circulaire economie. Zodat iedereen mee kan doen en Limburg er de vruchten van kan plukken. Om een aantrekkelijke regio te zijn en blijven, talent aan te trekken en te behouden, wil D66 dat Limburg vooroploopt, in kennis, kunde en kwaliteit van leven.

D66 kiest voor de toekomst, met de vijf richtingwijzers als uitgangspunt:

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen;
2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving;
3. Denk en handel internationaal;
4. Beloon prestatie en deel de welvaart;
5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden.

De vraag naar woningen is groot, de bedrijvigheid in onze provincie groeit. We willen economie, een vitaal platteland, landbouw en bereikbaarheid maar ook schone lucht, mooie en diverse natuur en een stevige en gezonde bodem. De manier waarop we in Limburg onze omgeving inrichten vraagt, wat D66 betreft, om scherpe keuzes. Met aandacht voor regionale verschillen, die vragen om maatwerk en een eigen aanpak maar altijd met de toekomst als uitgangspunt.

D66 zet in op duurzame groei en ontwikkeling, gebaseerd op innovatie en circulariteit. We kiezen voor een gezonde omgeving: nu en in de toekomst. In Limburg wordt gewerkt aan nieuwe energie, circulaire economie, gezonde voedselproductie, klimaatadaptatie en een gezonde lucht. Wat D66 betreft staat de overgang naar nieuwe, duurzame energie daarbij de komende coalitieperiode centraal. De provincie maakt ruimte voor deze grote verandering: letterlijk door ruimtelijk beleid, figuurlijk door samen te werken en verandering aan te jagen en mogelijk te maken.

D66 staat voor een provincie die vooral ruimte schept voor gemeenten en burgers om initiatief te nemen en zich concentreert op waar ze goed in is. Een provincie die de wereld om zich heen uitdaagt verantwoordelijkheid te nemen en grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland actief opzoekt. Een provincie die over grenzen kijkt, durft te hervormen en actief op zoek gaat naar innovatie en creativiteit. Die ontwikkeling uitlokt door te investeren in de makers: van datagedreven start-up tot kringlooplandbouw en creatieve industrie.

D66 durft te kiezen voor de toekomst. De afgelopen coalitieperiode resulteerde dat in het terugdringen van winkelleegstand in Limburgse binnensteden, het mogelijk maken van windenergie, een Limburgs onderwijslab, aansluiting op snel internet, verkenningen naar het energienetwerk van de toekomst, archeologie en erfgoed in de etalage in ‘de Vondst’, een visie op digitalisering en investeringen in snelle fietsverbindingen.

D66 blijft kiezen voor de toekomst: wij hopen u ook.

Laatst gewijzigd op 28 januari 2019